Z uwagi na złożenie, w dniu 27.06. wniosku, przez Klub Wigry Suwałki SA, dotyczącego udziału pierwszej drużyny Klubu w rozgrywkach IV ligi, przysługującej drużynie na mocy par 19 ust 1 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, Zarząd Podlaskiego ZPN w trybie pilnym, uwzględniając przedmiotowy wniosek, podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu rozgrywek seniorów w rundzie jesiennej Sezonu 2022/23 (w załączeniu).

Jednocześnie informujemy, iż Klub Wigry Suwałki SA wycofał drugą drużynę Klubu z rozgrywki Klasy Okręgowej. Tym samym prawo udziału w rozgrywkach Klasy Okręgowej Sezonu 2022/23 zachowuje KS Piast Białystok (najwyżej sklasyfikowana drużyna spadająca z Klasy Okręgowej w Sezonie 2021/22).

Pełna treść uchwały: