Podlaski ZPN informuje,że posiada jeszcze wolne miejsca na kurs trenerski UEFA B

Miejsce: Białystok

Termin egzaminu wstępnego: 12.03.2022

Termin I sesji: 26-27.03.2022

Termin egzaminów końcowych: 25.09.2022

Kryteria przyjęcia:

1.posiada ważną licencję UEFA Futsal B,UEFA C lub GRASSROOTS C oraz
2.posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych,
3.lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),
4.pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej

Wymagane dokumenty:

  • KRK ( zaświadczenie z sądu o niekaralności )
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie ( o braku przeciwskazań do udziału w kursie )
  • Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy

ZAPISY POPRZEZ PLATFORMĘ PZPN 24

szczegółowych informacji udzieli:

Wojewódzki Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Bogusław Nos t. 506 946 092