OSTATECZNY TERMIN ZAPISÓW- 10.01.2021

Kursy sędziowskie dla kandydatów na sędziów Podlaskiego ZPN odbędą się „styczeń – marzec 2021” w Łomży, Suwałkach i Białymstoku w formie zdalnej/hybrydowej/stacjonarnej. Decyzję podejmują koordynatorzy kursu w poszczególnych ośrodkach, oceniając obecną sytuację epidemiologiczną związaną z  pandemią Covid-19.

 

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA JEST ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI NA KURS I DOKONANIE  WPŁATY WPISOWEGO.

 

  Zapisując się na kurs kandydat:

Załączniki do pobrania w zakładce pliki !

1) Wypełnia ankietę kandydata (załącznik nr 1) i wysyła ją na e-maila do danego wykładowcy Łomża, Suwałki, Białystok. Na pierwszych zajęciach dostarcza dokumentacje w wersji papierowej.

2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2)

3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (załącznik nr 3).

4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

 

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

6) Dostarcza dwie aktualne fotografie (podpisane).

7) Dokonuje WPŁATY wpisowego w kwocie 250,00 zł  – przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN nr 46 1160 2202 0000 0003 3630 9161 z dopiskiem Kurs sędziowski 2021 oraz przesyła potwierdzenie przelewu wraz z ankietą.

Oprócz wykładów w cenie zawiera się: gwizdek, kartki, Przepisy gry w Piłkę Nożną.

8) Musi mieć ukończone 16 lat.

9) W przypadku zajęć zdalnych, koordynator kursu podejmie decyzję o formie przekazania dokumentacji.

10) W przypadku zajęć zdalnych uczestnik zobowiązany jest do założenia (jeśli go nie posiada) konta na Gmailu. Wszystkie zajęcia będą odbywać się na aplikacji „meet”.

 

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać:

  • Łomża Radosław Jemielity 504 124 297 e-mail: rado006@wp.pl
  • Suwałki Daniel Książek 502 479 469 e-mail: daniel.książek@op.pl
  • Białystok Konrad Lewończuk 605 030 979 e-mail: konrad.lewonczuk@gmail.com

 

Materiał szkoleniowy oparty jest na najnowszych wytycznych FIFA i UEFA.

Kurs sędziowski zakończony będzie TESTEM teoretycznym i sprawnościowym.

Po pozytywnym zaliczeniu TESTÓW kandydat uzyskuje miano sędziego próbnego Podlaskiego ZPN.