W miniony weekend w Suwałkach odbył się kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Szkolenie, które ukończyło 13 uczestników, to efekt współpracy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej z suwalskim samorządem. Na mocy porozumienia zawartego z Miastem Suwałki, reprezentowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, został zorganizowany kurs dla mieszkańców miasta, którzy spełnili kryteria określone przez Kolegium Sędziów PZPN. Pierwszych 10 osób miało zapewniony bezpłatny udział w szkoleniu. Dodatkowo kandydaci na sędziów otrzymali stroje sędziowskie.

Certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu w niedzielę (30.08.2020 r.) wręczyli Sławomir Kopczewski, Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, Kamil Makarewicz, Sekretarz Podlaskiego Związku Piłki Nożnej oraz Kamil Klimek, Kierownik Działu Sportu, Rekreacji
i Marketingu suwalskiego OSiR-u.

– Cieszę się niezmiernie, że podejmujecie się tej bardzo ważnej roli jaką jest prowadzenie zawodów piłki nożnej. Nie jest to łatwa funkcja, ale daje wiele satysfakcji. Pragnę podkreślić, iż rozwijając swój arbitraż nabywacie i rozwijacie umiejętności, które zaprocentują nie tylko na boisku, ale zdecydowanie także poza nim. Życzę Wam udanego debiutu na murawie w nowej roli i samych dobrych decyzji w kolejnych meczach – powiedział, Sławomir Kopczewski, Prezes Podl. ZPN.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, iż realizacja tego projektu zdecydowanie poprawi jakość organizacji zawodów w tej części województwa. Oczywiście mam na myśli problem z obsadą sędziowską zawodów spowodowany małą liczbą arbitrów w Suwałkach i regionie. Szczególnie
w ostatnich latach ten problem co raz bardziej nasilał się. Cieszę się, że i w tym zakresie Podlaski Związek Piłki Nożnej może efektywnie współpracować z samorządem lokalnym. Jestem przekonany, że takie współdziałanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój podlaskiej piłki
dodał Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.

Już w najbliższych tygodniach osoby, które ukończyły kurs, jako sędziowie próbni zadebiutują na podlaskich boiskach w rozgrywkach młodzieżowych. Najpierw będą uczestniczyć
w zawodach w roli asystentów doświadczonych kolegów, a następnie zostaną nominowani do prowadzenia meczów jako sędziowie.

Działanie zostało współfinansowane ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.