Zasady postępowania dla kubów, sędziów, obserwatorów i delegatów:

Zasady dla KLUBÓW_Podlaski ZPN_2020.08.24

Zasady dla sędziów, obserwatorów, delegatów_Podl. ZPN_2020.08.24