Publikujemy poprawione terminarze w kategorii C2 i D1:

Terminarz_C2_tr_I liga woj_2020-21_jesień_rob_wer-2

Terminarz_C2_tr_II liga woj_Gr.2_2020-21_jesień_rob_wer-2

Terminarz_D1_mł_II liga woj_Gr.2_2020-21_jesień_rob_wer-2