W Y T Y C Z N E

dotyczące rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych

na sezon 2020/2021 w okresie trwania epidemii COVID-19

DO POBRANIE KOMUNIKATY:

Wytyczne i zalecenia w spr. zasad meczowych w czasie pandemii COVID-19_2

Zasady dla KLUBÓW_Podlaski ZPN_2020.08.24

Zasady dla sędziów, obserwatorów, delegatów_Podl. ZPN_2020.08.24