Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd PZPN podjął Uchwałę nr V/59 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Uchwała V/59 obowiązuje od sezonu 2020/2021, a wprowadzone zmiany obejmują:

  • zasady udziału różnych drużyn tego samego klubu w rozgrywkach,
  • zasady udziału zawodników w meczach różnych drużyn tego samego klubu,
  • doprecyzowanie zasad ustalania kolejności drużyn w tabeli rozgrywek,
  • zasady postępowania w sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek.

Treść uchwały PZPN V/59:

Uchwała nr V.59 z 25.06.2020