252500 zł – łączna kwota wsparcia jaką Podlaski ZPN przeznaczył dla klubów członków Podlaskiego ZPN

Zarząd Podlaskiego ZPN na posiedzeniu w dniu 29.06.2020 podjął decyzję o przekazaniu w formie dotacji dla klubów łącznej kwoty 252500 zł

Pełna treść uchwały :

Uchwała Zarządu 02VI2020 Dofinansowanie klubów