Do pobrania terminarze IV ligi i KOS sezonu 2020/21 ( runda jesienna )

Terminarz IV ligi :

Terminarz_4 liga_2020-21_jesien_roboczy

Terminarz KOS :

Terminarz_ko_2020-21_jesien_roboczy

Terminarz A klasy grupa 1:

Terminarz_ka_gr.1_2020-21_jesien_wer.2_rob

Terminarz A klasy grupa 2:

Terminarz_ka_gr.2_2020-21_jesien_wer.2_rob