Uchwała nr V/58 Zarządu PZPN z dnia 25.06.2020

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że na posiedzeniu Zarządu PZPN w dniu 25 czerwca 2020 r. podjęta została Uchwała nr V/58 w sprawie zwolnienia klubów uczestniczących w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu udziału w rozgrywkach w sezonie 2020/2021.

Poniżej pełna treść uchwały PZPN:

Uchwała nr V.58 z dnia 25 czerwca 2020 – zwolnienie klubów z opłat w sezonie 2020.2021