Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii w Białysmtoku ul. Bema 2 informuje o wznowieniu badań sportowców. Przychodnia jest czynna w g. 8:00-14:00. Przyjmowane będą również osoby, których ważność badań jest jeszcze przez 2 miesiące.