1. Informuje się, że do dnia 20.06.2020 wszystkie kluby zobowiązane są do zgłoszenia swoich zespołów do rozgrywek w sezonie 2020/2021.

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu woj. Podlaskiego sezonu 2020/2021 uczestniczą drużyny III ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej i Klasy A, mogą również uczestniczyć zespoły juniorskie oraz amatorskie (niezrzeszone w Podlaskim ZPN). Klub klasy A może wystąpić do Podlaskiego ZPN o zwolnienie udziału w rozgrywkach PP.

Po 20.06.2020 r. wszelkie zgłoszenia nie będą uwzględnione z uwagi na prace nad terminarzami rozgrywek oraz składami poszczególnych grup lig młodzieżowych.

Uczestnictwo Klubu w rozgrywkach seniorskich uwarunkowane jest posiadaniem aktualnej licencji na sezon rozgrywkowy 2020/2021.

ZGŁOSZEŃ DRUŻYN NA SEZON 2020/2021 NALEŻY DOKONAĆ NA FORMULARZU ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

Podpisany, zeskanowany załącznik przesyłamy na maila: biuro@podlaskizpn.org oraz należy dostarczyć w wersji oryginalnej do biura Podlaskiego ZPN.

  1. Wiek uprawniający do udziału w rozgrywkach zawodników w klasach młodzieżowych jest podany w formularzu Zgłoszenie drużyn do rozgrywek Podlaskiego ZPN w sezonie 2020/2021.

 

  1. Terminy rozpoczęcia rozgrywek Podlaskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 w poszczególnych klasach rozgrywkowych zostaną opublikowane na stronie internetowej podlaskizpn.org po zakończeniu kompletacji lig i grup.

Formularz zgłoszenie drużyn do rozgrywek 2020/21 można pobrać w zakładce pliki do pobrania