W związku z trwającą w kraju epidemią Covid-19 i obostrzeniami rządowymi z tego wynikającymi, Zarząd podlaskiego ZPN podjął oficjalną decyzję w sprawie zakończenia rozgrywek w sezonie 2019/20

11 maja Zarząd Podlaskiego ZPN podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 01/V/2020 z dnia 11 maja 2020

Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 31 pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje:

Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek IV ligi i niższych klas oraz rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2019/2020.

Ustalono, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy. Po sezonie 2019/2020 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski