Zgłoszenia, oświadczenia na drukach będących załącznikiem do Regulaminu, należy składać na portierni na pływalni „Na Fali” (ul. Sienkiewicza 21A) w Michałowie, przesłać mailowo malesinski@michalowo.eu lub faxem na nr (85) 7189 424 do dnia 29 stycznia 2020 roku (do godz. 15.00 – środa

Pobierz regulamin i szczegóły turnieju:

2020 Regulamin Halowego Turnieju w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Michałowa