Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN uprzejmie informuje, że trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna oraz dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku (pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed w/w terminem i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych) będą mogli od 1 stycznia 2020 roku wymienić uprawnienia trenerskie.

Zgodnie z obowiązującym systemem licencjonowania trenerów uwzględniającym postanowienia Konwencji Trenerskiej UEFA oraz na podstawie właściwych Uchwał Zarządu PZPN tj.:

– nr IV/63 z dn. 20.04.2017 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie licencji trenerskich

– nr V/75 z dn. 25.05.2017 w sprawie organizacji kursów trenerskich

 

informujemy, że na podstawie zapisów Uchwały nr IV/63 art. 5 pkt. 11 i 12 od 1 stycznia 2020 roku będzie możliwa wymiana uprawnień trenerskich

– trenerzy posiadający dyplomy Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej– będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

– trenerzy posiadający uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna – będą mogli uzyskać uprawnienia trenera Grassroots C

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wymiany uprawnień będą potrzebne następujące dokumenty:

  1. dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna
  2. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
  3. dokument poświadczający posiadanie wykształcenia (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej)
  4. oświadczenie antykorupcyjne – dokument można pobrać w końcowej części składania wniosku

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ORAZ TERMIN WAŻNOŚCI LICENCJI

 

Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN informuje, iż wymiana uprawnień będzie odbywać się do końca 2021 roku. Trenerzy składający wniosek w danym roku otrzymają bezpłatną licencje do końca danego roku kalendarzowego (np. osoba składająca wniosek 15 stycznia 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2020 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2020 roku, osoba składająca wniosek 15 stycznia 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku, osoba składająca wniosek 15 września 2021 roku otrzyma darmową licencję do 31 grudnia 2021 roku).

 

W celu przedłużenia wygasającej licencji prosimy o zapoznanie się z artykułem https://www.laczynaspilka.pl/trenerzy/licencjonowanie-trenerow/jak-i-gdzie-przedluzyc-otrzymac-licencje1

 

PROCES APLIKACJI

 

Uprawnienia trenerskie będzie można wymienić tylko poprzez platformę PZPN24. Jeżeli nie posiada Pan/Pani konta prosimy o zapoznanie się z materiałem filmowym https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ.

 

Wymiana uprawnień trenerskich, o których mowa powyżej będzie odbywała się tylko w poszczególnych Komisjach Licencyjnych w Trybie Nadzwyczajnym Wojewódzkich ZPN.

 

Aby wymienić uprawnienia należy -zalogować się na swoje konto na platformie PZPN24:

à wybrać z górnego paska „Wydarzenia”

à wybrać „Kursy, Licencje & Konferencje”

à następnie wybrać „Organizację” – czyli WZPN w którym chcemy wymienić uprawnienia

à następnie wybrać rodzaj „Licencje trenerskie – tryb nadzwyczajny” po czym wyszukać dane wydarzenie. Po wyszukaniu wydarzenia należy kliknąć „Aplikuj” .

 

W kolejnym kroku należy dołączyć:

  • jeden w wymaganych dyplomów trenerskich (dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej lub uprawnienia instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna),
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz
  • jeden z dokumentów poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły wyższej). Po dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wybieramy „Akceptuj”.

Następnie w pierwszym kroku należy wybrać:

  • wnioskuję o „Wymiana uprawnień trenerskich” à następnie wybrać rodzaj wnioskowanej licencji „Grass C”.
  • w kroku drugim należy pobrać i wydrukować „oświadczenie antykorupcyjne”. Po wydrukowaniu należy podpisać dokument oraz załączyć w korku trzecim, Składanie wniosku kończymy poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

 

Następnie osoby odpowiedzialne za weryfikacje wniosków w danym WZPN rozpatrzą Pana/Pani wniosek. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z mailowy z Koordynatorem Kształcenia i Licencjonowania Trenerów w Państwa województwie.

 

KOORDYNATOR KSZTAŁCENIA I LICENCJONOWANIA TRENERÓW W WZPN
WZPN Nazwisko i imię
DOLNOŚLĄSKI ZPN Bielski Maciej maciej.bielski@pzpn.pl
KUJAWSKO-POMORSKI ZPN Magowski Andrzej andrzej.magowski@pzpn.pl
LUBELSKI ZPN Łapa Tadeusz tadeusz.lapa@pzpn.pl
LUBUSKI ZPN Drożdż Wojciech wojciech.drozdz@pzpn.pl
ŁÓDZKI ZPN Grzelak Piotr piotr.grzelak@pzpn.pl
MAŁOPOLSKI ZPN Wójtowicz Dariusz dariusz.wojtowicz@pzpn.pl
MAZOWIECKI ZPN Kolator Artur artur.kolator@pzpn.pl
OPOLSKI ZPN Job Krzysztof krzysztof.job@pzpn.pl
PODKARPACKI ZPN Rożek Henryk henryk.rozek@pzpn.pl
PODLASKI ZPN Nos Bogusław boguslaw.nos@pzpn.pl
POMORSKI ZPN Borkowski Tomasz tomasz.borkowski@pzpn.pl
ŚLĄSKI ZPN Grycmann Paweł pawel.grycmann@pzpn.pl
ŚWIĘTOKRZYSKI ZPN Jacek Kubicki jacek.kubicki@pzpn.pl
WARMIŃSKO-MAZURSKI ZPN Przybyliński Marcin marcin.przybylinski@pzpn.pl
WIELKOPOLSKI ZPN Drajer Marcin marcin.drajer@pzpn.pl
ZACHODNIO-POMORSKI ZPN Podgórski Paweł pawel.podgorski@pzpn.pl

Jednocześnie informujemy, że trenerzy z licencją UEFA PRO i UEFA A z terminem ważności do 31.12.2019 mogą aplikować o przedłużenie licencji do komisji PZPN do 31.12.2019

Trenerzy z licencją UEFA B i Grassroots C do komisji zwyczajnej Podlaskiego ZPN do dnia 31.12.2019