Komunikat zawiera:

Spis treści:

 1. Uchwała nr VIII/127 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 4.09.2019 roku.

 1. Uchwała nr VIII/128 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
  w sprawie zatwierdzenia listy sędziów oraz obserwatorów szczebla centralnego
  futsalu na sezon 2019/2020.

 1. Uchwała nr VIII/129 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie uzupełnienia listy Delegatów Meczowych PZPN szczebla centralnego na sezon 2019/2020.

 1. Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej.

 1. Uchwała nr VIII/131 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN, zaplanowanego na dzień 17 października 2019 roku.

 1. Uchwała nr VIII/132 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN, zaplanowanego na dzień 17 października 2019 roku.

 1. Uchwała nr VIII/133 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu Delegatów PZPN propozycji co do wyboru niezależnej firmy audytorskiej.

 1. Uchwała nr VIII/134 z 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udzielenia rekomendacji projektowi zmian do Statutu PZPN.

 1. Uchwała VIII/135 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie przyjęcia Regulaminu XX edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

10.Uchwała nr VIII/136 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych.

 1. Uchwała nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
  w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020
  i następne.

 1. Uchwała nr VIII/138 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XI/200
  z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot.
  określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych.

13.Uchwała nr VIII/139 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon 2019/2020 i następne.

 1. Uchwała nr VIII/140 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/127 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2018/2019 i następne.

15.Uchwała nr VIII/141 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VII/118 z dnia 7 lipca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2017/2018 i następne.

 1. Uchwała nr VIII/142 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN.

Pełen tekst komunikatu:

34.KOMUNIKAT ZARZĄDU 4.09.2019