Na ostatnim posiedzeniu zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, które odbyło się w dniu 2 września 2019 podjęto uchwałę, która ostatecznie reguluje zasady gry zawodników spoza UE w klubach zrzeszonych w Podlaskim ZPN. Jednocześnie decyzją Wydziału Gier Podlaskiego ZPN utrzymano w mocy wszystkie dotychczasowe wyniki spotkań klubów Hetmana i Jagiellonii II Białystok obecnego sezonu.

Treść uchwały poniżej

 

Uchwała nr 02/IX/2019 z dnia 02 września 2019

Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 31 pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje:

 

  1. Zobowiązuje się wszystkie kluby zrzeszone w Podlaskim Związku Piłki Nożnej, które wyrażają chęć gry dwóch zawodników cudzoziemców spoza Unii Europejskiej o złożenie wniosków do Podlaskiego ZPN.

Dotyczy to każdej klasy rozgrywkowej.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski