Interpretacja zmian w przepisach

Okólnik nr 16 IFAB_2019.08.07