Wydział Gier i Ewidencji Podlaskiego ZPN informuje, że do dnia 15.06.2019 wszystkie kluby zobowiązane są do zgłoszenia swoich zespołów do rozgrywek w sezonie 2019/2020.

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu woj. Podlaskiego sezonu 2019/2020 uczestniczą drużyny III ligi, IV ligi, Klasy Okręgowej i Klasy A, mogą również uczestniczyć zespoły juniorskie oraz amatorskie (niezrzeszone w Podlaskim ZPN). Klub klasy A może wystąpić do Podlaskiego ZPN o zwolnienie udziału w rozgrywkach PP.

Po 15.06.2019 r. wszelkie zgłoszenia nie będą uwzględnione z uwagi na prace nad terminarzami rozgrywek oraz składami poszczególnych grup lig młodzieżowych.

Uczestnictwo Klubu w rozgrywkach seniorskich uwarunkowane jest posiadaniem aktualnej licencji na sezon rozgrywkowy 2019/2020.

ZGŁOSZEŃ DRUŻYN NA SEZON 2019/2020 NALEŻY DOKONAĆ NA FORMULARZU ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO KOMUNIKATU.

Podpisany, zeskanowany załącznik przesyłamy na maila: biuro@podlaskizpn.org oraz należy dostarczyć w wersji oryginalnej do biura Podlaskiego ZPN.

  1. Wiek uprawniający do udziału w rozgrywkach zawodników w klasach młodzieżowych jest podany w formularzu Zgłoszenie drużyn do rozgrywek Podlaskiego ZPN w sezonie 2019/2020.

 

  1. Terminy rozpoczęcia rozgrywek Podlaskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 w poszczególnych klasach rozgrywkowych zatwierdzone zostaną na posiedzeniu Zarządu Podlaskiego ZPN w dniu 01.07.2019 r. i opublikowane na stronie internetowej podlaskizpn.org.

Formularz-zgłoszenie drużyn do rozgrywek_2019-20