Na podstawie § 31 pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje:

 

  1. Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z Uchwałą nr IX/140 z dnia 3
    i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z późniejszymi zmianami) przyjmuje zespół Jagiellonia II Białystok do rozgrywek IV ligi w sezonie 2019/2020.

W przypadku wycofania jakiegokolwiek zespołu którejś z drużyn uczestniczących w rozgrywkach liga musi liczyć nie więcej niż 16 zespołów.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prezes

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski