Pytania i odpowiedzi najczęściej zadawane przez trenerów przed finałem wojewódzkim

mejsce : Sokółka stadion OSiR ul. Mariańska 31

termin :

15.04.2019 ( poniedziałek ) g. 9:00 U-12 ( dziewczynki i chłopcy)

16.04.2019 ( wtorek) g.9:00 U-10 i U-8 ( dziewczynki i chłopcy )

 

 

XIX edycja Turnieju

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

finały wojewódzkie – pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Czy trener musi dostarczyć dokumenty do biura zawodów w dniu finału wojewódzkiego?

Odpowiedź: Tak, według regulaminu §6 pkt 3, trener w dniu zawodów musi dostarczyć następujące dokumenty:

AKTUALNY formularz zgłoszeniowy drużyny wydrukowany z konta na portalu www.laczynaspilka.pl zawierający listę zawodników, potwierdzony przez dyrektora szkoły, prezesa UKS, prezesa klubu lub prezesa Fundacji, Stowarzyszenia lub Akademii Piłkarskiej, (Formularz musi być wygenerowany najwcześniej na 5 dni przed datą rozgrywek).

Ważne dokumenty tożsamości wszystkich członków drużyny: legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport. W przypadku drużyn zgłoszonych przez szkoły sugerujemy, aby trener okazał w biurze zawodów legitymacje szkolne.

Zgody rodziców, jeśli do tej pory nie zostały przekazane do biura PZPN wszystkie oryginalne zgody rodziców i są ich braki (patrz Pytanie 2). Braki w dokumentacji były komunikowane przez maile i smsy. Dodatkowo, Koordynator wojewódzki posiada zestawienia dot. przekazanej dokumentacji i braków. Jeżeli podpisane zgody rodziców wszystkich zawodników zostały przekazane do biura PZPN, trener nie musi przekazywać ich podczas finałów wojewódzkich.

 Całą dokumentację trener musi dostarczyć do Biura Turnieju przynajmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

Pytanie 2: Czy na etap wojewódzki trener musi zbierać ponownie zgody rodziców?

Odpowiedź: W terminie luty-marzec 2019r. w biurze PZPN trwa weryfikacja dokumentacji turniejowej z etapów gminnych i powiatowych dostarczonej bez Koordynatorów wojewódzkich Turnieju. Trener nie musi zbierać ponownie zgód, jeżeli dotarły do siedziby PZPN poprawnie wypełnione i podpisane oryginalne zgody rodziców WSZYSTKICH zawodników. Po pozytywnej weryfikacji trener otrzyma również informację drogą mailową i sms-ową

Jeżeli są braki w dokumentacji zarówno trener jak i Koordynator wojewódzki otrzymają informację, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów do biura zawodów na finałach wojewódzkich

Pytanie 3: Co zrobić w sytuacji kiedy dziecko zgubiło legitymację?

Odpowiedź: W przypadku zagubionego dokumentu sekretariat szkoły powinien wydać oświadczenie, że dane dziecko zgubiło legitymację i jest w trakcie wyrabiania nowego dokumentu. Dodatkowo dziecko musi posiadać dokument ze zdjęciem.

Pytanie 4: Czy trener musi zarejestrować wszystkich zawodników przez portal Łączy Nas Piłka?

Odpowiedź: Tak, trenerzy przystępujący do udziału w rozgrywkach finałów wojewódzkich muszą wprowadzić wszystkich zawodników poprzez swoje konto na portalu www.laczynaspilka.pl. Zawodnicy dopisanie ręcznie do formularza nie będą dopuszczeni do rozgrywek.

Pytanie 5: Trener dostał smsa i maila od turniej@pzpn.pl. Co oznacza brak podpisu Dyrektora / Trenera czy pieczątki na formularzu zgłoszeniowym?

Odpowiedź: Po analizie otrzymanej dokumentacji trener otrzymał status dokumentacji swojej drużyny. Jeżeli trener przekazał formularz zgłoszeniowy bez pieczątki lub podpisu dyrektora otrzymał taką informację zwrotną smsem i mailem. Podczas finałów wojewódzkich musi przekazać nowy wydruk (patrz Pytanie 1), ale koniecznie musi on być podpisany i podstemplowany przez dyrektora szkoły, prezesa UKS, prezesa klubu lub danego podmiotu

Pytanie 6: Czy trener musi uzupełniać dokumentację w przypadku drużyn niegrających w finałach wojewódzkich?

Odpowiedź: Jeżeli dokumenty drużyny nie zostały przekazane do biura PZPN lub mają braki w podpisach lub są źle wypełnione – trener musi przesłać zaległe dokumenty do dnia wskazanego w treści maila o brakach na adres:

Polski Związek Piłki Nożnej

Departament Grassroots

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

  1. Bitwy Warszawskiej 1920 r.7

02-366 Warszawa

Pytanie 7: Czy na etap wojewódzki można dopisać zawodników?

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem turnieju §4 pkt 11, zgłaszana drużyna musi składać się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U-8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U-10 i U-12. Jeżeli dotychczasowa liczba zawodników nie przekracza wartości maksymalnej w danej kategorii to lista może zostać uzupełniona przed etapem finału wojewódzkiego (§4 pkt 14). Przypominamy, że wszyscy zawodnicy muszą zostać wpisani na listę zawodników po zalogowaniu na portalu www.laczynaspilka.pl.

Pytanie 8: Do kiedy można dopisywać zawodników w systemie?

Odpowiedź: Trener ma możliwość dopisania zawodnika do końca dnia poprzedzającego rozgrywki finałowe w danym województwie. Przypominamy, że nie można dopisać zawodnika, który już wziął udział w tej edycji Turnieju reprezentując barwy innej drużyny. W przypadku dopisania do drużyny nowych zawodników po rozegraniu finału powiatowego, trener oprócz formularza zgłoszeniowego musi także dostarczyć do biura zawodów oryginały zgód rodziców nowych zawodników w trakcie weryfikacji w dniu finału wojewódzkiego.

Pytanie 9: Czy można wymienić zawodników?

Odpowiedź: Skład drużyny powinien być taki sam, ewentualnie powiększony o zawodników, którzy zajmą wolne miejsca na liście (maksymalnie 10 zawodników).

Pytanie 10: Co zrobić w sytuacji kontuzji zawodnika?

Odpowiedź: Jeżeli zawodnik nie może wziąć udziału w Turnieju ze względu na kontuzję, trener powinien wysłać odpowiedni wniosek poprzez funkcję ‘Zgłoś kontuzję’ wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego brak możliwości wzięcia udziału w Turnieju (np. podpisane oświadczenie rodzica bądź opiekuna prawnego). Jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie dziecko z kontuzją zostanie usunięte z listy, a trener będzie miał możliwość wpisania na to miejsce innego zawodnika.

Pytanie 11: Czy w kategorii U-10 oraz U-12 mogą grać dzieci z młodszych roczników?

Odpowiedź: Tak, według regulaminu §4 pkt 12 dopuszczamy maksymalnie 2 dzieci z młodszej kategorii (dla U-12 maksymalnie 2 dzieci z roczników 2009 i 2019; dla U-10 maksymalnie 2 dzieci z rocznika 2011). W kategorii U-8 nie dopuszczamy młodszych roczników, ponieważ nie mają oni możliwości wzięcia udziału w rozgrywkach.

Pytanie 12: Czy dziewczyny mogą grać z chłopakami i vice versa?

Odpowiedź: Według regulaminu §4 pkt 13 dwie dziewczynki mogą zagrać w drużynie chłopców w kategorii U-8 oraz 3 dziewczynki w kategorii U-10 i U-12. Chłopcy nie mogą grać w drużynach dziewcząt.

Pytanie 13: Co oznacza fakt, że trener nie może dopisać dziecka do swojej drużyny?

Odpowiedź: Jeżeli trener poprawnie wypełnia wszystkie pola w formularzu zgłaszania zawodnika, a system go odrzuca – oznacza to, że zawodnik ten nie jest uprawniony do gry w danej drużynie np. brał już udział w Turnieju, jest potwierdzony w innym podmiocie lub w przypadku kategorii U-10 i U-12 chłopców jest uprawniony do gry w lidze w sezonie 2018/2019.