Uchwała Zarządu Podlaskiego ZPN dotycząca powołania obserwatorów

 

http://podlaskizpn.org/wp-content/uploads/2019/03/CCF_000115.pdf