Celem poprawy obsługi kibica oraz organizacji meczów piłki nożnej PZPN wdrożył profesjonalny system działania na rzecz bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi uczestników imprezy jakim jest STEWARDING.

Mając powyższe na uwadze Wydział ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich Podlaskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że po zakończeniu sezonu 2018/2019 zorganizowany zostanie kurs STEWARDÓW w oparciu o Pakiet Szkoleniowy PZPN – multimedialne narzędzie opracowane przez najlepszych ekspertów w tej dziedzinie. Zajęcia odbędą się na Stadionie Miejskim w Białymstoku, a poprowadzą je przeszkoleni trenerzy PZPN. Po ukończeniu kursu każdy kandydat uzyska certyfikat STEWARDA PZPN

Koszt kursu 130 zł od osoby.

UWAGA PROMOCJA !!!

Podlaski Związek Piłki Nożnej pokryje koszt kursu drugiej osoby zgłoszonej przez każdy z podlaskich klubów.

Osoby zainteresowane będą mogły dodatkowo uzyskać uprawnienia członka służby informacyjnej (dodatkowy koszt. 100 zł), co łącznie z certyfikatem stewarda będzie uprawniało do pracy na meczach wszystkich klas rozgrywkowych – w tym Ekstraklasy oraz na innych imprezach masowych. W celu zgłoszenia należy przesłać swoje dane: imię i nazwisko, klub, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail w terminie do 31 marca 2019 r. na adres piotr0kaczynski@gmail.com . Po zebraniu odpowiedniej ilości osób zostaną one powiadomione o szczegółach kursu.