Kolejną placówką, którą odwiedziliśmy, była świetlica Socjoterapeutyczna „Świat w kolorach” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach.

 

Około 50 dzieci z Łap i okolic, po obowiązkowych lekcjach w swoich szkołach, przychodzi do świetlicy i uczęszcza w zorganizowanych zajęciach do późnych godzin popołudniowych.

 

Jak się dowiedzieliśmy na miejscu, dzieci w okresie, gdy sprzyja ku temu pogoda, korzystają z miejskich obiektów sportowych i chętnie grają w piłkę nożną.

 

Tym przyjemniej było pozostawić im drobne upominki

.