13 lutego 2019 roku w w Szczuczynie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie klubu “Wissa” Szczuczyn.

W zebraniu w gronie zaproszonych gości znalazł się Prezes Podlaskiego ZPN – Sławomir Kopczewski.

Podsumowano 4-letnią działalność, udzielono absolutorium zarządowi i wybrano nowe władze.

 

Skład Zarządu: Prezes Witold Grunwald

V-ce prezes ds. sportu Arkadiusz Kozikowski

V-ce Prezes ds. finansowych Stanisław Piwowarski

Skarbnik -Jan Filipkowski

Członek- Zbigniew Kaliszewski

Członek- Tadeusz Kozikowski

Członek – Henryk Augustowski

Walne zebranie uchwałą jednogłośnie przyznało tytuł honorowego prezesa Januszowi Marcinkiewiczowi.