MOSIR Michałowo zaprasza do udziału w turnieju piłki nożnej.

Zgłoszenia, oświadczenia na drukach będących załącznikiem do Regulaminu, należy składać na portierni na pływalni „Na Fali” (ul. Sienkiewicza 21A) w Michałowie, przesłać mailowo sekretariatmosir@michalowo.eu lub faxem na nr (85) 7189 424 do dnia 31 stycznia 2019 roku (do godz. 15.00 – czwartek)

Losowanie grup turniejowych odbędzie się dnia 31 stycznia 2019r. o godz. 15.30 – czwartek, na terenie pływalni. Kapitanów zespołów zapraszamy na losowanie.

Najlepsze drużyny z ubiegłorocznego turnieju będą rozstawione.

Rozpoczęcie zawodów 2 lutego 2019r. w sobotę o godz. 9.00.Każda drużyna otrzyma dyplom, puchar, zawodnicy z miejsc 1-3 medale. Organizatorzy wręczą indywidualne statuetki w kilku wybranych kategoriach.

Szczegółowe informacje na stronie : mosir.michalowo.eu