Kursy sędziowskie dla kandydatów na sędziów Podlaskiego ZPN odbędą się „luty – marzec 2019”

w Łomży, Suwałkach i Białymstoku.

 

Zapisy na kurs przyjmowane są do 9 lutego 2019.

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA JEST ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI NA KURS I DOKONANIE WPŁATY WPISOWEGO.

Zapisując się na kurs kandydat:

Załączniki do pobrania w zakładce pliki !

 

 

1) Wypełnia ankietę kandydata ​(załącznik nr 1) i wysyła ją na e-maila do danego wykładowcy Łomża, Suwałki, Białystok i Łapy. Na pierwszych zajęciach dostarcza dokumentacje w wersji papierowej.

 

2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności ​(załącznik nr 2).

 

3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia (załącznik nr 3).

 

4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

 

5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

 

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

 

6) Dostarcza dwie aktualne fotografie (podpisane).

 

7) Dokonuje WPŁATY wpisowego w kwocie 250,00 zł – przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN nr 46 1160 2202 0000 0003 3630 9161 z dopiskiem Kurs sędziowski 2019 oraz przesyła potwierdzenie przelewu wraz z ankietą.

Oprócz wykładów w cenie zawiera się: gwizdek, kartki, Przepisy gry w Piłkę Nożną.

 

8) Musi mieć ukończone 16 lat.

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać:

 

Materiał szkoleniowy oparty jest na najnowszych wytycznych FIFA i UEFA.

 

Kurs sędziowski zakończony będzie TESTEM teoretycznym i sprawnościowym.

 

Po pozytywnym zaliczeniu TESTÓW kandydat uzyskuje miano sędziego próbnego Podlaskiego ZPN.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!