W piątek 21.12.2018 na sali bankietowej gościnnego Zajazdu MALIBU’s odbyło się coroczne spotkanie członków stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego Promień Mońki. Celem spotkania było podsumowanie działalności w roku 2017. Pomimo okresu przedświątecznego, członkowie i sympatycy klubu licznie stawili się na Walnym Zgromadzeniu.

Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Pan Sławomir Kopczewski. Ponadto wśród obecnych gości pojawili się wieloletni sympatycy naszego Klubu w osobach Leszka Aponowicza i Czesława Wiszowatego. Oczywiście na sali znaleźli się trenerzy, zawodnicy wszystkich sekcji tj.: piłka nożna, tenis, stołowy, lekkoatletyka.

Przed otwarciem obrad nastąpiła miła niespodzianka, Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej wręczył dla naszego wieloletniego działacza Pana Zdzisława Wrutniaka jedno z najwyższych odznaczeń Polskiego Związku Piłki Nożnej tj. Złotą Odznakę PZPN. Pamiątkowymi grawertonami uhonorowani zostali także działacze klubu: Prezes Klubu Andrzej Purta oraz wice Prezes Bartosz Kobrzyniecki. Na ręce Zarządu Klubu Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej złożył specjalne podziękowanie Burmistrzowi Moniek Panu Zbigniewowi Karwowskiemu za zaangażowanie w rozwój piłki nożnej.

Po części wstępnej nastąpiły obrady zgodnie z porządkiem. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Bartosza Kobrzynieckiego, następnie dokonano powołania komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków. Sprawozdanie z działalności Klubu przedstawione było w postaci prezentacji multimedialnej. Ukazana została struktura klubu wraz z inicjatywami wszystkich sekcji stowarzyszenia w roku 2017. Komisja rewizyjna zreferowała protokół z przeprowadzonej kontroli statutowej i finansowej Klubu. Następnie udzielone zostało absolutorium Władzom Klubu.