Komisja ds. licencji trenerskich Podlaskiego ZPN, informuje że trenerzy, którym z dniem 31.12.2018 kończy się ważność licencji trenerskiej mogą aplikować o jej przedłużenie poprzez portal PZPN24. ( Komisja zwyczajna ). Termin zgłoszeń 31.12.2018

Licencje PZPN A, PZPN B, UEFA B, Grassroots C do komisji Podlaskiego ZPN.

Pozostałe licencje do komisji Polskiego ZPN.

Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o niekaralności z sądu ( KRK ) i scany udziału w konferencjach trenerskich. Zgodnie z uchwałą PZPN 15 godzin w ciagu 3 lat.

Przypominamy, że posługiwanie się niewłaściwą lub nieaktualną licencją wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec trenera i klubu .