Kluby, które otrzymały za pośrednictwem Podlaskiego ZPN kamerę, zobowiązane są do nagrywania meczu od najbliższej kolejki ligowej 20-21.10.2018.

Pliki z nagraniem należy przesłać na serwis YOUTUBE zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

W przypadku problemów technicznych osobą do kontaktów z ramienia Podlaskiego ZPN jest Pan Paweł Adamczuk kom: 880-555-745

INSTRUKCJA WYSYŁKI FILMÓW DO SERWISU YOUTUBE