Uchwała nr 03 / X / 2018 z dnia 01 października 2018

Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 31pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje :

 

  1. Zarząd Podlaskiego ZPN, działając w związku z podnoszeniem kwalifikacji licencyjnych trenerów piłki nożnej, dofinansuje kwotą 1000,00 złotych każdy klub klasy okręgowej, klasy A, futsalu i piłki kobiecej za udział w kształceniu trenerów na kursach organizowanych przez Podlaski ZPN.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski

 

Wydział Szkolenia informuje, że każdy klub KOS, A klasy, piłki kobiecej i futsalu,

który skieruje na szkolenie wyznaczonego trenera otrzyma dofinansowanie w kwocie 1000 zł.

W tej chwili prowadzone są zapisy na kursy:
– Grassroots C
– UEFA B wyrównawczy
– UEFA B
– UEFA B+ A
– UEFA A

Szczegółowych informacji udziela :
Bogusław Nos
Trener Koordynator Podlaskiego ZPN
t. 503 135 936