Z przykrością informujemy o śmierci Ś. P. Grażyny Kruszyńskiej
żony Wiceprezesa Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.
n

Wiceprezesowi, Rodzinie oraz Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Łączymy się w smutku i żalu.

Zarząd i Pracownicy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

b

Wystawienie zwłok nastąpi 25.08.2018 r. o godz. 16.00 w Domu Pogrzebowym Kamińscy.
Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego nastąpi 27.08.2018 r. o godz. 13:00 do Kościoła w Szczuczynie.