Uchwała nr VI/138 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie przyjęcia Regulaminu Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 2018/2019 i następne

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

 

 1. Przyjmuje się Regulamin Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 2018/2019 i następne w następującym brzmieniu:

Regulamin Ligi Makroregionalnej U-19 na sezon 2018/2019 i następne

Art. 1

 1. W rozgrywkach Ligi Makroregionalnej U-19 (dalej: LM U-19) organizowanej w rundzie wiosennej danego sezonu, uczestniczą 32 kluby w 4 grupach, wyłonione w wyniku rywalizacji w poszczególnych Ligach Wojewódzkich w kategorii U-19 w rundzie jesiennej danego sezonu.
 2. Współzawodnictwo w rozgrywkach odbywać się będzie wg. następującej formuły:

I Runda jesienna 16 Lig Wojewódzkich w kategorii U-19 prowadzonych przez

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg. regulaminów opracowanych przez te ZPN:

 • Zasady rozgrywek poszczególnych Lig Wojewódzkich, terminarze oraz regulaminy rozgrywek zostaną opracowane przez właściwe Wojewódzkie ZPN.
 • Po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyny które zajmą miejsca 1 i 2 w tabelach poszczególnych Lig Wojewódzkich, awansują do rozgrywek Ligi Makroregionalnej U-19, w której będą występować w rundzie wiosennej danego sezonu.
 • W przypadku rezygnacji drużyny zajmującej 1. lub 2 miejsce w tabeli końcowej rundy jesiennej, z udziału w rozgrywkach LM U-19, prawo udziału w rozgrywkach uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce w rozgrywkach danej Ligi Wojewódzkiej.
 • Zasady uzupełnienia składu poszczególnych Lig Wojewódzkich po rundzie jesiennej, zostaną opracowane przez właściwe ZPN.

 

II Runda wiosenna – LM U-19 prowadzona przez PZPN.

 • W rozgrywkach uczestniczą 32 kluby w czterech grupach (8 w każdej grupie):

Grupa A

Łódzki ZPN

Mazowiecki ZPN

Podlaski ZPN

Warmińsko-Mazurski ZPN

 

Grupa B

Kujawsko-Pomorski ZPN

Pomorski ZPN

Wielkopolski ZPN

Zachodniopomorski ZPN

 

Grupa C

Dolnośląski ZPN

Lubuski ZPN

Opolski ZPN

Śląski ZPN

 

Grupa D

Lubelski ZPN

Małopolski ZPN

Podkarpacki ZPN

Świętokrzyski ZPN

 

 

 • Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno jako gość;
 • Po rozegraniu wszystkich meczów rundy wiosennej, drużyny które zajmą 1. miejsca w tabelach poszczególnych grup, awansują do rozgrywek CLJ U-18 w następnym sezonie.
 • W sytuacji, gdy 1. miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy zajmie drużyna klubu, który występował w rozgrywkach CLJ U-18 w tym samym sezonie, awans do rozgrywek CLJ U-18 w następnym sezonie uzyska drużyna klubu zajmującego kolejne miejsce w tabeli rozgrywek danej grupy LM U-19, który nie występował w rozgrywkach CLJ U-18 w tym samym sezonie.

2. W rozgrywkach LM U-19 mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 19 rok życia, potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Dopuszcza się udział w rozgrywkach zawodników, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 17 rok życia i młodszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach LM U-19.

3. Czas trwania zawodów LM U-19 wynosi 2 x 45 min z przerwą do 15 minut.

 

 

Uchwała nr VI 137 z dnia 14 lipca 2018 roku

Uchwała nr VI 138 z dnia 14 lipca 2018 roku