Uchwała nr 6 / V / 2018 z dnia 14 maja 2018

Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 31pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje :

I. Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej zgodnie z Uchwałą nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną( z późniejszymi zmianami) przyjmuje Klub MOSP Białystok do rozgrywek IV Ligi w sezonie 2018/2019

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski