„Działając na podstawia § 18 ust. 4 Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie oraz w związku z planowanym nabyciem przez Wigry Suwałki Spółkę Akcyjną z siedzibą w Suwałkach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000720064 (dalej: Spółka), od Stowarzyszenia Suwalski Klub Sportowy ”Wigry” z siedzibą w Suwałkach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000036087 (dalej: Stowarzyszenie), sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia wraz z zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej Stowarzyszenia niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej, Spółka wzywa wszystkich wierzycieli Stowarzyszenia do zgłoszenia ich roszczeń wobec Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 20 czerwca 2018 r., do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.”