W dniu wczorajszym została przeszkolona I grupa uczestników z “Pierwszej pomocy przedmedycznej”. Zajęcia odbyły się SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89. Każdy uczestnik po zakończonym kursie otrzyma zaświadczenie.

Całkowity koszt kursu dla 90 uczestników ponosi Podlaski ZPN.

Terminy pozostałych kursów:

2/ 10.03.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / brak wolnych miejsc

3/ 10.03.2018 w godzinach 13:00 – 16:00 / brak wolnych miejsc

4/ 19.03.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / brak wolnych miejsc

Zdjęcia z części teoretycznej; fot. Maciej Gilewski. Agencja Fotograficzna 058sport.pl jest częścią Agencji 400mm.pl

[envira-gallery id=”7421″]