Podlaski Związek Piłki Nożnej chcąc pomóc klubom prawidłowo wypełnić licencyjny obowiązek medycznego zabezpieczenia każdego meczu, organizuje dla przedstawicieli klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz klubów biorących udział jedynie w rozgrywkach młodzieżowych kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia odbywać się będą w zespołach 12-20 osobowych, oprócz wykładów zawierać będą także ćwiczenia praktyczne. Termin 1 kursu – 22 luty w godzinach 9:00 -12:00 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 / wejście od ulicy Botanicznej, I piętro, sala wykładowa 119 . Po szkoleniu uczestnicy uzyskają zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia na pierwszy kurs przyjmujemy do 20 lutego 2018 r. (tylko z klubów) na adres mailowy związku biuro@podlaskizpn.org, w temacie prosimy wpisać „pomoc przedmedyczna”. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę klubu zgłaszającego, imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL delegowanego uczestnika. W celu ewentualnego kontaktu prosimy podać również numer jego telefonu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt kursu w całości ponosi Podlaski Związek Piłki Nożnej dla 60 uczestników.

Terminy kursów:

1 / 22.02.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / brak wolnych miejsc

2/ 10.03.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / pozostało 9 wolnych miejsc na dzień 09.02.2018

3/ 19.03.2018 w godzinach 9:00 – 12:00 / pozostało 12 wolnych miejsc na dzień 09.02.2018