UNIFIKACJA / główne przepisy gry – rozgrywek młodzieżowych

Start / Aktualności Młodzieżowe / UNIFIKACJA / główne przepisy gry – rozgrywek młodzieżowych

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął w dniu 25 stycznia 2017 roku Uchwałę nowelizującą Postanowienia PZPN na sezon 2016/17. Ma to duże praktyczne znaczenie dla sędziów prowadzących mecze drużyn młodzieżowych (od Juniora B w dół) na szczeblach okręgowych. pzpn_d_bez_tla

Uchwała ta została wniesiona przez Departament Szkolenia PZPN, a niejako przy okazji – widząc problemy na szczeblu lokalnym z jednolitym stosowaniem Unifikacji Rozgrywek Młodzieżowych PZPN – Kolegium Sędziów zajęło się ową Unifikacją. Po dokonaniu w niej niezbędnych poprawek i opatrzeniu wytycznymi KS PZPN, wyciąg z Unifikacji (zapisy regulaminowe dla poszczególnych roczników) stał się załącznikiem do Postanowień PZPN.

Musimy przy tym zaznaczyć, że wszystkie ustalenia regulaminowe (np. zakaz wybicia piłki poza połowę przez bramkarza czy czas trwania kar wychowawczych) są autorstwa Departamentu Szkolenia, a rolą Kolegium była pomoc w zapisaniu tego w sposób zrozumiały dla sędziów oraz trenerów.

W załączeniu Unifikacja wraz wytycznymi KS PZPN oraz wyciąg z nowych zapisów w Art. 5 i Art. 12 Postanowień PZPN.

UNIFIKACJA rozgrywek mlodziezowych PZPN_ks_2017-01-25

Postanowienia PZPN do PG 2016-17_zmiany_2017-01-25