Weryfikacja boisk na koszt Podlaskiego ZPN – Uchwała Nr 03/IV/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Start / Komunikaty / Weryfikacja boisk na koszt Podlaskiego ZPN – Uchwała Nr 03/IV/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 03/IV/2017

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

.

Na podstawie § 31 pkt 1 ppkt m Statutu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje:

I.W Regulaminie rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPN na sezon 2016/2017wprowadza się Aneks nr 2 w brzmieniu:

Aneks Nr 2

do

Regulaminu rozgrywek mistrzowskich Podlaskiego ZPN na sezon 2016/2017.

§ 37 pkt 2 ppkt a Dotychczasowe brzmienie:

koszty opłaty Komisji Weryfikacyjnej ds. boisk delegowanej przez Podlaski ZPN klub pokrywa na podstawie rachunku (delegacji sędziowskiej). Koszt dojazdu Komisji weryfikacyjnej pokrywane są z funduszu związku.

§ 37 pkt 2 ppkt a Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

koszty opłaty Komisji Weryfikacyjnej ds. boisk delegowanej przez Podlaski ZPN pokrywa Podlaski ZPN.

Dotychczasowy § 37 pkt 1 ppkt a utrzymuje numeracje bez zmian § 37 pkt 1 ppkt a.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

Sławomir Kopczewski