Terminarz rozgrywek / obowiązek uzupełnienia terminarza klubów IV ligi, klasy okręgowej

Start / Aktualności Roz. Podlaskie / Terminarz rozgrywek / obowiązek uzupełnienia terminarza klubów IV ligi, klasy okręgowej

Warunkowo dopuszczamy uzupełnienie terminarza klubów IV ligi, klasa Okręgowa do godziny 12:00 dnia 11.08.2017

ZASADY ROZGRYWEK

paragraf 19

7. Na podstawie „roboczego” terminarza, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej Podlaskiego ZPN nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem każdej z rund rozgrywkowych – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów przez swoje drużyny w całej rundzie i wprowadzić je do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem danej rozgrywki. Na podstawie w/w informacji Wydział Gier i Ewidencji dokona ostatecznej korekty terminarzy opublikuje ostateczne terminarze na stronie internetowej Podlaskiego ZPN.

8. W przypadku nie przesłania informacji, o których mowa w ust. 7 Wydział Gier i Ewidencji wyznaczy z urzędu datę i godzinę rozegrania takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie boisko drużyny występującej w roli gospodarza).