Ministerstwo Sportu i Turystyki „Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017”

Start / Inne / Ministerstwo Sportu i Turystyki „Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2017”

Celem programu jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.

ministerstwo

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2017 r.