Ministerstwo Sportu i Turystyki – program KLUB 2017

Start / Inne / Ministerstwo Sportu i Turystyki – program KLUB 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi nabór wniosków do programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania w roku 2017 przeznaczono 30 mln zł.

Program jest skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. Z pieniędzy MSiT będzie można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego.

Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017. Szczegóły dot. oferty znajdują się na stronie MSiT. W razie pytań postaramy się Państwu pomóc.