Licencje trenerskie – zmiana zasad przyznawania i ich przedłużania

Start / Aktualności Trenerzy / Licencje trenerskie – zmiana zasad przyznawania i ich przedłużania

Wydział Szkolenia Podlaskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że od nowego roku zmieniły się zasady przyznawania i przedłużania licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN A, PZPN B. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej aplikowanie odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po wcześniejszym zalogowaniu się na portalu PZPN24 i utworzeniu własnego profilu trenera.

Poniżej przedstawiamy instrukcję wnioskowania o licencję trenerską.

 1. Wejdź na stronę www.pzpn24.pzpn.pl i dokonaj rejestracji (film instruktażowy)
 2. Po zarejestrowaniu prosimy uzupełnić dane dot. konferencji trenerskich (dokumenty potwierdzające udział w konferencjach trenerskich)
 3. W zakładce „wydarzenia” (na czerwonym pasku u góry strony) wybieramy „kursy, licencje, konferencje”
 4. Z rozwijanej listy „organizacja” po lewej stronie ekranu wybieramy Podlaski ZPN, a następnie klikamy „wyszukaj”
 5. Po wyświetleniu wyszukanej komisji, po prawej stronie ekranu klikamy „aplikuj” (wyświetli się nowe okno)
 6. Dodajemy wymagane dokumenty tj.: skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej, skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie antykorupcyjnego /do pobrania/,skany certyfikatów, kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Podlaskiego ZPN

(SBR Bank w Białymstoku  1287 6900 0203 9120 1620 0000 30 )

 

 1. Po dodaniu dokumentów akceptujemy aplikację przyciskiem „zapisz” na dole ekranu po prawej stronie. Uwaga! Prosimy upewnić się czy dokumenty zostały załączone prawidłowo.
 2. Po kliknięciu „zapisz” otworzy się kolejne okno, z którego wybieramy licencję, o którą się ubiegamy
 3. Pobieramy oświadczenie dotyczące postępowania dyscyplinarnego (oświadczenie antykorupcyjne, które po wydrukowaniu wypełniamy i podpisujemy, a następnie skanujemy)
 4. Skan załączamy i zapisujemy, potwierdzając tym samym aplikację, która zostanie rozpatrzona przez Komisje ds. Licencjonowania Trenerów OZPN.Informujemy, że przed rundą wiosenną 2017 r. Komisja rozpatrywać będzie wnioski wyłącznie w terminie:
  • do 9 marca 2017 r.

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:
• Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) – (100 zł za rok)
• Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok)
• Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok).

UWAGA!!!!!Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .
Okres przedłużenia licencji jest uzależniony od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata.

W celu uzyskania licencji trenerzy musza dołączyć skany certyfikatów z konferencji szkoleniowych zaaprobowanych przez PZPN – łącznie 15 godzin, ale minimum 5 godzin z każdego roku (liczą się certyfikaty z ostatnich 3 lat, od 2014 roku).

Zapytania i kontakt w sprawie ww. wnioskowania o licencję wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

Trenerzy, którzy złożyli do tej pory wnioski w wersji papierowej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej, będą proszeni o ponowne ich złożenie na portalu https://pzpn24.pzpn.pl

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr VI/ 116 oraz nr VI/115 z dnia 24.06.2014 r.)