KURSY SĘDZIOWSKIE / dla kandydatów sędziów Podlaskiego ZPN

Start / Aktualności Sędziowie / KURSY SĘDZIOWSKIE / dla kandydatów sędziów Podlaskiego ZPN

 Odbędą się „luty – marzec 2017” w Łomży, Suwałkach i Białymstoku.Pzpn logo

Zapisy na kurs przyjmowane są  do 31 stycznia 2017.

WARUNKIEM ZGŁOSZENIA JEST ZŁOŻENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI NA KURS I DOKONANIE  WPŁATY WPISOWEGO.

  Zapisując się na kurs kandydat:

1) Wypełnia ankietę kandydata  (załącznik nr 1)  i wysyła ją na e-maila do danego wykładowcy Łomża, Suwałki i Białystok.

2) Dostarcza oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2).

3) Dostarcza zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.

4) Dostarcza zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.

5) Dostarcza dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia – minimum średnie.

W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

6) Dokonuje WPŁATY wpisowego w kwocie 200,00 zł. – przelewem na konto Kolegium Sędziów Podlaskiego ZPN nr 88 8769 0002 0391 2016 2000 0020 z dopiskiem Kurs sędziowski 2017 oraz przesyła potwierdzenie przelewu wraz z ankietą.

W razie pytań proszę dzwonić lub pisać:

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kierownik kursu; Radosław Jemielity