KOMUNIKAT do Klubów uczestniczących w rozgrywkach Podlaskiego ZPN

Start / Aktualności Młodzieżowe / KOMUNIKAT do Klubów uczestniczących w rozgrywkach Podlaskiego ZPN

Polski Związek Piłki Nożnej uprzejmie przypomina, iż zgodnie z treścią par. 5 ust 1 Uchwały XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie; cyt.: “Klub Piłkarski musi posiadać osobowość prawną. Jako członek Związku może on działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego”

W związku z treścią wskazanej powyżej regulacji Walne zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów PZPN obradujące w dniu 26 października 2017 roku, podejmując w trybie art. 26 ust. 16) Statut PZPN ostateczną decyzję o przyjęciu na członków PZPN klubów zgłoszonych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, nie mogło przyjąć w poczet członków Związku klubów działających w formie prawnej fundacji. W ostatnim okresie także Komisja ds. Prawnych PZPN sformułowała stanowisko o niemożliwości funkcjonowania klubów piłkarskich w tej postaci organizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o pilne podjęcie działań zmierzających do dostosowania formy prawnej klubów działających i uczestniczących w rozgrywkach na terenie Państwa WZPN jako fundacje do jednej z form zgodnej z treścią par. 5 Uchwały Zarządu PZPN nr XII/194 z dnia 11.12.2015 roku.