EXTRANET – TERMINARZE od Żaka do IV Ligi należy wprowadzać w systemie

Start / Aktualności Młodzieżowe / EXTRANET – TERMINARZE od Żaka do IV Ligi należy wprowadzać w systemie

Wszystkie operacje wykonujemy w systemie EXTRANET, nie trzeba wysyłać już listownie, mailowo.

Instrukcje znajdują się na naszej stronie w zakładce Rozgrywki – extranet / rejestracja i transfery zawodników

Według Regulamin rozgrywek 2016/2017   Punkt 6. Zasada Rozgrywek

podpunkt 8 

Na podstawie terminarza – kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie  – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. Brak realizacji powyższego obowiązku jest podstawą do nałożenia kary regulaminowej od 100 do 500 zł przez Wydział Wychowania i Dyscypliny działający na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji lub Kolegium Sędziów.

podpunkt 17.

Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem zawodów zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika. Zmiana musi jednak uwzględniać wszystkie zastrzeżenia opisane w niniejszym paragrafie dotyczące dopuszczalnej godziny rozpoczęcia zawodów oraz w podanym przez WGiE terminie kolejki. W przypadku terminu krótszego klub będący gospodarzem zawodów musi uzyskać zgodę przeciwnika na zmianę terminu zawodów.
podpunkt 18.

W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed zawodami klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto Podlaskiego ZPN w wysokości 100 zł niezależnie od okoliczności, które spowodowały zmianę terminu rozegrania zawodów. Brak opłaty jest podstawą do zweryfikowania spotkania jako walkower na niekorzyść lub nałożenia na winny klub kary finansowej w wysokości od 100 do 500 zł. Przełożenie meczu i wyznaczenie nowego terminu zawodów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody WGiE oraz drużyny przeciwnej.

 

Podlaski ZPN / EXTRANET

Magdalena Popławska  / Pierwsza rejestracja zawodników w systemie / tworzenie kont klubowych

  • e-mail: podlaski@zpn.pl
  • tel (085) 664 85 90

Antoni Plona / Terminarze rozgrywek organizowanych przez Podlaski ZPN

  • e-mail: antoni.plona@wp.pl
  • tel.: +48 509 035 764

Ryszard Pabian  / Transfery krajowe/ zagraniczne, uprawnienia zawodników, techniczne

  • e-mail: wydzialgier@podlaskizpn.org
  • tel.: +48 606 641 874