Dofinansowanie dla Klubów klasy Okręgowej oraz A klasy przez Podlaski Związek Piłki Nożnej

Start / Aktualności Roz. Podlaskie / Dofinansowanie dla Klubów klasy Okręgowej oraz A klasy przez Podlaski Związek Piłki Nożnej

UCHWAŁA NR 3/11/2017

ZARZĄDU PODLASKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

z dnia 20.11.2017 r.

 

W sprawie przyznania wsparcia klubom biorącym udział w rozgrywkach Klasy Okręgowej oraz A Klasy organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018r.

 

Zarząd Podlaskiego Związku Piłki Nożnej uchwala co następuje:

 

§1 Przyznać wsparcie w postaci zakupu sprzętu sportowego Klubom biorącym udział w rozgrywkach Klasy Okręgowej oraz A Klasy organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2017/2018r. do wysokości 1000,00 zł na jeden Klub. Zamówienia należy dokonać w sklepie Kaja ul. Hetmańska 40 w Białymstoku do 12 grudnia 2017 roku.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Podlaskiego Związku piłki Nożnej.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.