COVID-19

COVID-19

Zasady postępowania dla kubów, sędziów, obserwatorów i delegatów: Zasady dla KLUBÓW_Podlaski ZPN_2020.08.24 Zasady dla sędziów, obserwatorów, delegatów_Podl. ZPN_2020.08.24
Czytaj dalej